Käräjätörmän kehittämishanke
27.2.2013

Käräjätörmän alueelle suunnataan kehitysprojekti, joka kestää 31.5.2013 asti. Hankkeen tavoitteena on testata ja kehittää toimintamuotoja ja -tapoja, jolla aktivoidaan asukastoimintaa, luodaan yhteisöllisyyttä ja parannetaan fyysitä ja sosiaalista
asumisviihtyvyyttä.

.Lapset maalaa.jpg

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot