Asukasviesti -kyselyn tuloksia
5.3.2014

VTS-kotien sähköpostin omaavilta asukkailta kysyttiin;
"Mitä mieltä olet siitä, että Asukasviesti toimitetaan sähköisesti".

Vastanneista 61,6 % oli sitä mieltä, että sähköinen lehti sopii hyvin. 16,1 % halusi, että lehti ilmestyy paperiversiona ja 22,3 % halusi, että lehti ilmestyy sekä paperiversiona että sähköisesti.

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot