Asukasviesti -kyselyn tuloksia
19.5.2014

Asukasviesti nro 2/2014

Asukaspalautteeseen vastasi yhteensä 1192 asukasta.
(Suluissa edellisen lehden kyselyn tulokset)
Vastanneista 68,6 % (61,6 %) oli sitä mieltä, että sähköinen lehti sopii hyvin.
15,7 % (16,1 %) halusi, että lehti ilmestyy paperiversiona ja
17,6 % (22,3 %) halusi, että lehti ilmestyy sekä paperiversiona että sähköisesti.

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot