Asukasdemokratia

Asukasdemokratia on VTS-kotien ja asukkaiden yhteistyötä, joka tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa asumisympäristöön. Tavoitteena ovat korkea asumisviihtyvyys, laadukas kiinteistö, asumisturvallisuus ja kilpailukykyinen vuokra.

Asukaskokous

Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan. Asukastoimikuntaan voidaan valita vain yksi henkilö/huoneisto. Asukaskokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota enemmistö on kannattanut.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan tehtävänä on edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja osallistumista taloyksikön hallintoon.

Asukastoimikunnalla on oikeus päättää mm. seuraavista asioista:

  • yhteisten tilojen käyttö
  • piha-alueiden käyttö
  • talkoiden ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestäminen
  • palvelupalaute

Asukastoimikunta voi antaa lausuntoja mm. seuraavista asioista:

  • taloyksikön talousarvio
  • huollon ja siivouksen järjestäminen
  • suoritettavat vuosikorjaustyöt
  • pitkän ajan korjaussuunnitelmat ja niiden rahoitus

Kurssitarjonta

Koulutusta asukkaille

VTS-kodit kouluttaa asukastoimikuntien edustajia toimimaan kiinteistönsä hyväksi ja jakamaan tietoa kaikille asukkaille.
Kun otat osaa asukastoimintaan niin sinulla on mahdollisuus myös ottaa osaa koulutustarjontaan ja kerätä itsellesi Pisteet Kotiin -pisteitä. Asukaskoulutusta järjestetään kalenterin mukaan ympäri vuoden. Ohjelma löytyy asukastoiminnan kirjeistä.

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot