Hallinto ja organisaatio

Hallinto

Tampereen Vuokratalosäätiö on Tampereen kaupungin perustama ja hallitsema säätiö, Vilusen Rinne Oy on kaupungin tytäryhtiö ja VTS Kiinteistöpalvelu Oy Tampereen Vuokratalosäätiön tytäryhtiö.

Tampereen Vuokratalosäätiö, Vilusen Rinne Oy ja VTS Kiinteistöpalvelu Oy muodostavat Yhdessä VTS-kodit (vuokra-asuntopalveluorganisaation).

Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen Vuokratalosäätiölle hallituksen toimikaudekseen. Vilusen Rinne Oy:n hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Säätiöllä ja Vilusen Rinteellä on sama hallitus asukasjäseniä lukuun ottamatta. Säätiön toiminnanjohtaja toimii myös Vilusen Rinteen toimitusjohtajana. Vilusen Rinne Oy:llä ei ole omaa organisaatiota vaan se ostaa tarvitsemansa hallintopalvelut Tampereen Vuokratalosäätiöltä omakustannusperiaatteella.

Toimintaorganisaatio

VTS-kotien organisaatio ja konsernirakenne toimii pääpiirteissään matriisiorganisaation tapaan. Pääprosesseista vastaavat asiakaspalvelut, kiinteistönpitopalvelut ja talouspalvelut. Keskitettyjä tukitoimintoja ovat talouden ohjaus ja seuranta sekä tieto- ja henkilöstöhallinto.

Päätöksenteko niin hallituksessa kuin johtoryhmässäkin perustuvat kirjalliseen esittelymenettelyyn, päätösten toimeenpano on samoin esittelijän vastuulla. Päätösvaltaa on delegoitu organisaation kaikille tasoille.

Johtamisjärjestelmä perustuu BSC- ohjausjärjestelmään (tasapainotettu tulostavoitejärjestelmä). Siihen kuuluvat eri hierarkiatasojen tuloskortit ja vuotuiset kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluja kehitetään kaksiosaiseen suuntaan siten että varsinaiset tulostavoitteet ja tulokset käsitellään omana kokonaisuutena ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät asiat omassa osiossaan. Tärkeimpien tavoitteiden ja tunnuslukujen raportointi on järjestetty säännönmukaiseksi hallitukselle ja johtoryhmälle.

Kaupunkiyhteisö.jpg

VTS-konserni.jpg

Hallitus

Tampereen Vuokratalosäätiön hallitukseen kuuluvat kaudella 2013-2016:

Kivistö Anneli, puheenjohtaja
Rantanen Seppo, varapuheenjohtaja
Auranen Otto, hallituksen jäsen
Grönfors Mervi, hallituksen jäsen
Markkanen Jouni, hallituksen jäsen
Aaltonen Taisto, hallituksen asukasjäsen
Mäkelä Marika, hallituksen asukasjäsen
Aunela Ahto, toiminnanjohtaja
Sundell Aija, hallituksen sihteeri

Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2013-2016:

Kivistö Anneli, puheenjohtaja
Rantanen Seppo, varapuheenjohtaja
Auranen Otto, hallituksen jäsen
Grönfors Mervi, hallituksen jäsen
Markkanen Jouni, hallituksen jäsen
Ahmala Kauko, hallituksen asukasjäsen
Mäntymäki Riitta, hallituksen asukasjäsen
Aunela Ahto, toimitusjohtaja
Sundell Aija, hallituksen sihteeri

VTS Kiinteistöpalvelu Oy:n hallitus (1.4.2015 alkaen, vuodeksi):

Aunela Ahto, puheenjohtaja
Grönfors Mervi, hallituksen jäsen
Rantanen Seppo, hallituksen jäsen
(Auranen Otto, varajäsen)

VTS-kotien johtoryhmä ja organisaatio

Aunela Ahto, toiminnanjohtaja
Sundell Aija, hallintosihteeri/HR-vastaava
Jortikka Isto, talouspäällikkö
Koskinen Timo, kiinteistöpäällikkö
Mattila Sanna, tietopalveluinsinööri
Linjamäki Päivi, markkinointipäällikkö
Jantunen Reijo, asiakaspalvelupäällikkö

Organisaatio.JPG - pienennetty

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot