Tausta ja säännöt

Tampereen Vuokratalosäätiö

Tampereen Vuokratalosäätiö on Tampereen kaupungin 1970 perustama ja hallitsema säätiö, Vilusen Rinne Oy on kaupungin tytäryhtiö vuodelta 1968 ja VTS Kiinteistöpalvelu Oy on Tampereen Vuokratalosäätiön tytäryhtiö, perustettu vuonna 2000.

Historia

VTS-kodit tamperelaisten kanssa yli 40 vuotta

Tampereen Vuokratalosäätiö on 70-luvun lapsi, nyt jo yli nelikymppinen ja kokenut toimija, joka kasvoi valtion säätelyn alla toimivasta vuokravälittäjästä 2000-luvun välittäjäksi: asiakkaiden ehdoilla toimivaksi palveluntuottajaksi, jolle tärkeintä on asukkaiden viihtyminen ja hyvä arki.

Tämä on kaikkien VTS-asukkaiden yhteinen tarina. Se alkaa 70-luvulta.

1970

Tampereen Vuokratalosäätiö perustettiin vuonna 1970 helpottamaan Tampereen kaupungin asuntopulaa. Asuntomarkkinat olivat erityisen haastavat nuorille pareille. Säätiön toiminnan perusajatus haki jo tuolloin muotonsa: keskiössä oli vuokra-asuntojen tuottaminen sosiaalisin perustein. Toisin sanoen, ei voiton tavoittelun vaan oikeudenmukaisuuden ja kuntalaisista huolehtimisen hengessä. Kokonaisia uusia kaupunkialueita syntyi ja ensimmäiset VTS-asukkaat muuttivat Tesomalla ja Multisiltaan.

1980

Tuli 80-luku ja luhtitalot, rivitalot ja pienkerrostalot; syntyi Atala, Haukiluoma, Lamminpää ja Hervanta. Kun kaupunki kasvoi, oli yhä tärkeämpää, että sen asukkailla oli ääni. Siksi kehitettiin asukasdemokratiamalli, jotta asukkaat pääsivät osallistumaan ja vaikuttamaan asuinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Säätiö osallistui 80-luvulla aktiivisena yhteistyökumppanina myös käyntiin polkaistuihin laajempiin aluekehityshankkeisiin.

1990

Lama vauhditti vuokra-asuntojen kysyntää ja säätiölle oli tilausta enemmän kuin koskaan. Rakentamisen hinnat laskivat, joten oli oivallista rakentaa paljon ja laajalle - suurin osa VTS-kohteista onkin 90-luvulla nousseita. Myös vanhojen kohteiden järjestelmällinen korjausrakentaminen käynnistyi. Merkittävä muutos palvelutoiminnassa oli vuokra-asumisen muuttuminen markkinaehtoisemmaksi valtiollisen säätelyn sijaan. 1990-luvun alussa astui voimaan ns. asukasdemokratialaki eli laki yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain mahdollistamien asukasvaikutuskanavien myötä asukkaista tuli yhteistyökumppaneita vuokra-asumisen kehittämisessä. Yhä VTS:llä muistellaan Hervannan Orivedenkatu 13:n aktiivisia asukkaita, jotka toimivat varsinaisina pioneereina asukasvaikuttamisen muotoutumisessa.

2000

Markkinaehtoisuus toi uusia toimijoita, ja kilpailluilla markkinoilla vaadittiin kilpailukykyä. VTS:llä se perustui asuntojen monipuolisuuteen ja sijaintiin, asuntojen viihtyisyyteen, saneeraukseen ja uudistuotannon laadukkuuteen ja ennen kaikkea asukaspalveluihin. Perhekokojen pieneneminen lisäsi pienten asuntojen kysyntää, joten niitä tarjottiin. Säätiön organisaatio muutettiin prosessi- ja tehtävälähtöiseksi, jotta kasvaneen asukaskunnan monipuoliset tarpeet saatettiin huomioida parhaalla mahdollisella tavalla.

Tänä päivänä VTS on rakentunut omaksi tuotemerkikseen: VTS on yhtä kuin edullinen ja luotettava, laadukas ja palveleva. Enää ei tarjota seiniä ja avainta, vaan koti, joka ympäristöstä huolehtii tytäryhtiö VTS Kiinteistöpalvelu Oy ja jonka asukkaina on tasavertainen joukko tamperelaisia.

Historiikit

Tampereen Vuokratalosäätiöstä on laadittu 25- ja 35-vuotis historiikit. Historiikit on kirjoittanut 1995 ja 2005 FM Jaana Alajoki.

Säännöt

Tampereen Vuokratalosäätiön säännöt
Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestys
VTS Kiinteistöpalvelu Oy:n yhtiöjärjestys

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot